Maintenance & Repair :

DNP    CX330 & CXD80 XID9300  XID8300

Matica S5200G E LX  S7000 T10/T20 C410

NBS S18 & D40    Evolis Quantum 1 & 2

Datacard  MaxSys  DC9000  DC280/DC150i  

   MaxSys.jpg   

Datacard_DC7000.JPG

 

 
          

  
    John1.JPG


  John Tesselaar  heeft meer dan 30 jaar ervaring in kaart apparatuur
  Award van Datacard ontvangen voor ondersteuning Nederlands Paspoort project
  Internationale ervaring op het gebied van Card - technologie
  Technische ondersteuning bij Chip- en Mifare Card projecten
  Service en onderhoud ook aan niet geleverde systemen
  Bekend met Laser ID- en Bankcard technologie
  Specialisme: Re-Transfer-printers en Card - mailing systemen.
  Distributeur van ID-Card software en printers
  Bij alle aangeschafte apparatuur behoort installatie en instructie.                
  Technische ondersteuning voor Card-service-bureau’s.
  Bemiddeling bij aanschaf Card- verwerkende apparatuur.

  John Tesselaar has over 30 years experience in card equipment.
  Received an Award fromDatacard for support on the Dutch Passport project.
  International experience in the field of card-technology.
  Technical support for Chip-and Mifare card projects.
  Maintenance also on not delivered systems.
  Speciality: Retransfer printers and Card-mailing systems.
  Distributor for ID-card software.
  ll equipment purchased is included with installation and training.
  Technical support for Card-service-bureau’s. Mifare card projects.
  Mediation in purchase ofCard-processing equipment.