Maintenance & Repair :

DNP     CX330 & CXD80 XID9300  XID8300

Matica  S5000G & S5000E  S7000  T10/T20

NBS S18 & D40   Evolis Quantum 1&2

Datacard  MaxSys  DC9000   DC280/DC150i  

   MaxSys.jpg   

Datacard_DC7000.JPG

 

 
          

  
    John1.JPG

  John Tesselaar  heeft meer dan 30 jaar ervaring in kaart personalisatie apparatuur
  Award van Datacard ontvangen voor ondersteuning Nederlands Paspoort project
  Internationale ervaring op het gebied van Card- technologie
  Technische ondersteuning bij Chip- en Mifare Card projecten
  Service en onderhoud ook aan niet geleverde systemen
  Bekend met Laser ID- en Bankcard technologie
  Specialisme: Re-Transfer-printers en Card - mailing systemen.
  Distributeur van ID-Card software en printers
  Bij alle aangeschafte apparatuur behoort installatie en instructie.                
  Technische ondersteuning voor Card-service-bureau’s.
  Bemiddeling bij aanschaf Card- verwerkende apparatuur.

  John Tesselaar has over 30 years experience in card personalization equipment.
  Received an Award fromDatacard for support on the Dutch Passport project.
  International experience in the field of card-technology.
  Technical support for Chip-and Mifare card projects.
  Maintenance also on not delivered systems.
  Speciality: Retransfer printers and Card-mailing systems.
  Distributor for ID-card software.
  ll equipment purchased is included with installation and training.
  Technical support for Card-service-bureau’s. Mifare card projects.
  Mediation in purchase ofCard-processing equipment.